Home » Kurikulum SRAI

Kurikulum SRAI

Kurikulum SRAI

Di Sekolah Rendah Al-Irsyad terdapat dua(2) sijil yang akan diperolehi oleh para pelajar lepasan sekolah rendah.

Sijil Lepasan SRAI (Tahun 6):
A) Sijil Pentaksiran Pelajar MUSLEH (SPPM) – bagi Subjek Diniyyah
B) Sijil Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) – bagi Subjek KBSR

Subjek KBSR:
1) Bahasa Melayu
2) Bahasa Inggeris
3) Matematik
4) Sains
5) Kajian Tempatan
6) Kemahiran Hidup
7) Komputer

Subjek Diniyyah:
1) Hafazan Al-Quran
2) Bahasa Arab
3) Ilmu Tajwid
4) Sirah
5) Feqah
6) Aqidah
7) Akhlak
8) Tulisan Jawi