:
FALSAFAH PENDIDIKAN AL IRSYAD


FALSAFAH PENDIDIKAN AL IRSYAD

AL-IRSYAD Pendidikan adalah suatu proses yang berteraskan tauhid bagi membina insan yang rabbani di dalam sistem yang holistik, bersepadu, seimbang dan dinamik berpandukan A1-Quran dan As-Sunnah. Usaha ini adalah bagi membentuk individu yangberkemampuan membangunkan kehidupan diri, keluarga, masyarakat dan negara ke arah satu peradaban yang sejahtera demi kebahagiaan di dunia dan akhirat.